Сайт выпускников Челябинского высшего военного автомобильного инженерного училища

имени главного маршала бронетанковых войск П. А. Ротмистрова

Пролистать вниз

Дни рождения

Январь

ФИО Дата рождения Отделение
Мясоедов Р. Н. 01/01/1969 8 рота
Олейников А.В. 01/01/1969 8 рота
Озолиньш А. Г. 02/01/1969 8 рота
Пашков Ю.А. 02/01/1969 8 рота
Файзурахманов М.Н. 06/01/1969 8 рота
Пешехонов А.В. 08/01/1969 8 рота
Федоров С. Ю. 15/01/1969 8 рота
Бушмелев С.В. 26/01/1964 8 рота
Дудка А.С. 31/01/1967 8 рота

Февраль

ФИО Дата рождения Отделение
Слепенков И.В. 03/02/1969 8 рота
Абдурахманов Р. Ф. 04/02/1968 8 рота
Хейлик Д.В. 05/02/1969 8 рота
Коняхин В.Ю. 09/02/1969 8 рота
Нуритдинов Н. М. 17/02/1962 8 рота
Травин Д.В. 27/02/1969 8 рота
Коркин А.Ю. 28/02/1968 8 рота

Март

ФИО Дата рождения Отделение
Рахматулин Р.В. 01/03/1968 8 рота
Потапов А. В. 01/03/1969 8 рота
Абузаров А.А. 08/03/1967 8 рота
Балховитин А.А. 09/03/1968 8 рота
Гусев С.А. 11/03/1969 8 рота
Пугин В.В. 16/03/1969 8 рота
Грабчак В. И. 18/03/1969 8 рота
Мешков С.И. 22/03/1969 8 рота
Байболов Б.Ж. 22/03/1969 8 рота
Гапон Ю.Б. 22/03/1969 8 рота
Макурин Е.С. 23/03/1969 8 рота
Жуков А.В 25/03/1969 8 рота

Апрель

ФИО Дата рождения Отделение
Марцынюк А.А. 03/04/1967 8 рота
Стародубцев А.А. 05/04/1969 8 рота
Нифонтов О.В. 06/04/1967 8 рота
Волков Л.Л. 06/04/1969 8 рота
Луканович И.Г. 06/04/1969 8 рота
Шеломейцев А.А. 12/04/1969 8 рота
Мещеряков Ю. И. 15/04/1969 8 рота
Починок Ю.С. 16/04/1967 8 рота
Бурцев Г.В. 16/04/1969 8 рота
Проскуряков Д.Ф. 23/04/1969 8 рота
Карпеев А.А. 25/04/1969 8 рота
Павлов Д.В. 25/04/1969 8 рота
Овсянник И.В. 25/04/1969 8 рота
Денисов С.В. 30/04/1966 8 рота
Харламов А.Б. 30/04/1969 8 рота

Май

ФИО Дата рождения Отделение
Петров И.Г. 05/05/1969 8 рота
Алиев Р.П. 09/05/1969 8 рота
Овчинников В.В. 09/05/1969 8 рота
Горин А.В. 12/05/1968 8 рота
Лагутин О.В. 13/05/1968 8 рота
Тимохов Ю.Г. 15/05/1969 8 рота
Остриков К.В. 20/05/1969 8 рота
Тимохин А.В. 20/05/1969 8 рота
Елизаров П.П. 28/05/1969 8 рота
Гитюк А.А. 29/05/1967 8 рота

Июнь

ФИО Дата рождения Отделение
Тутынин С.В. 10/06/1968 8 рота
Кривалопов К.В. 20/06/1969 8 рота
Завьялов К.В. 26/06/1969 8 рота
Караблин В.П. 28/06/1967 8 рота
Рассадин А.Ю. 29/06/1968 8 рота

Июль

ФИО Дата рождения Отделение
Матвеев О.В. 04/07/1969 8 рота
Ламанов Н.Н. 10/07/1968 8 рота
Ермалаев В.А. 16/07/1968 8 рота
Каримов О.А. 31/07/1968 8 рота

Август

ФИО Дата рождения Отделение
Морец А.В. 01/08/1966 8 рота
Добржинский Н.В. 07/08/1966 8 рота
Еременко И.В. 10/08/1969 8 рота
Борисов М.В. 15/08/1969 8 рота
Немцов С.А. 19/08/1968 8 рота
Винокуров В.С. 22/08/1969 8 рота
Болгов В.М. 23/08/1969 8 рота
Гусейнов Р.Ф. 25/08/1969 8 рота

Сентябрь

ФИО Дата рождения Отделение
Овчаров В.Н. 01/09/1968 8 рота
Алексеенко Р.В. 03/09/1969 8 рота
Журавлев С.В. 03/09/1969 8 рота
Булыгин А.М. 11/09/1969 8 рота
Новичков Ю.В. 19/09/1969 8 рота
Кузнецов А.П. 27/09/1968 8 рота

Октябрь

ФИО Дата рождения Отделение
Зарембо В.К. 04/10/1968 8 рота
Красиков В.Н. 13/10/1968 8 рота
Путин И.В. 17/10/1969 8 рота
Аграмаков Н. Ю. 20/10/1969 8 рота
Харин А.А. 21/10/1964 8 рота
Ходунов А.Н. 22/10/1969 8 рота
Поддубов А.В. 25/10/1966 8 рота
Шкерин А.В. 27/10/1968 8 рота
Майкин О.С. 28/10/1969 8 рота
Щелконогов С.П. 8/10/1959 8 рота

Ноябрь

ФИО Дата рождения Отделение
Сечинава Д. 04/11/1967 7 рота
Коршигаев Ш. Е 04/11/1969 8 рота
Пошелюжный Ю.В. 07/11/1968 8 рота
Шпитальный В.В. 19/11/1967 8 рота
Шамсиев Р.Р. 22/11/1969 8 рота
Топорков А.Л. 26/11/1968 8 рота
Засоба И.Е. 28/11/1968 8 рота

Декабрь

ФИО Дата рождения Отделение
Чертов Ю. Н. 01/12/1968 8 рота
Жуков В.А. 07/12/1968 8 рота
Максимов А.В. 07/12/1969 8 рота
Хаджиянц Э.В. 11/12/1966 8 рота
Файзулин А.Д. 11/12/1969 8 рота
Безденежный С.В. 14/12/1966 8 рота
Кондрат А.Г. 14/12/1968 8 рота
Черков В.Н. 18/12/1968 8 рота
Гребенюк Н.В. 18/12/1968 8 рота
Касымов Б.Ш 20/12/1968 8 рота

Контакты